Software

Thu, 05 / 2018 - By tranmanhquan

SAHADO đã hoạt động được 10 năm, tập trung nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh sản phẩm phần mềm; đặt hệ thống server lưu trữ, cung ứng dịch vụ.

Hiện nay Khu công nghệ thông tin tập trung HÀ NỘI thu hút 168 doanh nghiệp chuyên gia công phần mềm xuất khẩu, giải quyết việc làm cho hơn 2.000 lao động trẻ. Đây được xem là hạt nhân giúp Đà Nẵng tự tin xây dựng mô hình thành phố thông minh .

Khi các doanh nghiệp hoạt động trong cùng lĩnh vực dưới mái nhà chung sẽ là một thuận lợi trong việc nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm và còn trao đổi chuyển dịch nguồn nhân lực lẫn nhau. Khu công nghệ thông tin tập trung chính là nơi hội tụ để các doanh nghiệp tìm kiếm những sản phẩm mang tính toàn cầu, đồng thời kiến tạo phong trào khởi nghiệp trước cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại Đà Nẵng, góp phần đưa thành phố này sớm trở thành trung tâm phát triển phần mềm trong nước và khu vực.

Tin liên quan

Digital Marketing

SAHADO không chỉ là công ty quảng cáo trực tuyến hàng đầu tại Việt Nam, mà còn là đối tác cao cấp của Google khu vực...